Organisatie

Youtube video Organisatie

Het organiseren van een Minecraft toernooi vereist enige voorbereiding. Op deze pagina bespreken we de essentiële stappen die leiden tot een succesvol verloop van een Minecraft toernooi.

Voorbereiding

Behalve het kiezen van de juiste datum zijn er meer keuzes noodzakelijk.

Is het toernooi één- of meerdaags?

Het is mogelijk om het toernooi over een langere periode uit te spreiden zodat de deelnemers in hun eigen tijd eraan kunnen werken. Het voordeel hiervan is dat de resultaten vele malen indrukwekkender gaan zijn; de deelnemers hebben namelijk meer tijd om te bouwen. Het nadeel hiervan is dat er veel meer tijd kwijt is aan onderhoud en beheer.

Wordt er gespeeld met tablets of pc’s?

Tablets en pc’s kunnen niet aan elkaar gekoppeld worden; er wordt namelijk gebruikgemaakt van verschillende typen servers. Er moet vooraf een keuze gemaakt worden welk type device gehanteerd wordt. Let wel; met de keuze van de één worden spelers met een account op de andere device uitgesloten.

Let wel: om Minecraft te kunnen spelen is er per team minstens één betaald account nodig. De kosten hiervan zijn eenmalig € 20,- voor de pc-versie en € 7,- voor de tablet variant. Kinderen die het spel al spelen hebben deze al in het verleden aangeschaft. Kinderen zonder zo’n account kunnen enkel participeren indien een teamgenoot bereid is om de inloggegevens te delen. Het is echter niet mogelijk om simultaan in te loggen.

Promotie

Overal in Nederland zijn kinderen te vinden die dolgraag mee willen spelen. Om ook hen te bereiken die niet regelmatig de bibliotheek bezoeken is het raadzaam om posters te verspreiden op plekken waar kinderen veel komen. Maak hierbij gebruik van herkenbare symbolen uit Minecraft zodat het de aandacht van de kinderen trekt (link poster)

Om de ouders te enthousiasmeren is het goed om hen te wijzen op het educatieve aspect. Velen zullen namelijk nog niet hiervan op de hoogte zijn.

Inschrijving

Het is raadzaam om de deelnemers vooraf digitaal te laten inschrijven. Hierdoor hou je het overzicht van het aantal deelnemers. Door de deelnemers vooraf al de gebruikersnamen door te laten geven, kunnen deze al voor aanvang toegelaten worden op de server.

Om de inschrijvingen te beheren is Google Forms een handige tool. Alle gegevens komen zo automatisch in de juiste volgorde.

Zie, ter inspiratie hier het formulier wat in Nieuwegein werd gehanteerd.

Opdrachtkeuze

De centrale opdracht van het toernooi is een weloverwogen keuze. Door een educatief thema te kiezen –bijvoorbeeld gezondheid of tolerantie- kunnen de deelnemende kinderen worden uitgedaagd om, behalve iets moois ook iets nuttigs te bouwen.

Zo luidde de opdracht van het eerste Minecraft toernooi in Nieuwegein als volgt: ‘bouw samen de stad van de toekomst en verwerk hier elementen van duurzaamheid in.’ Groepjes kregen elk een specifieke opdracht om een deel van de stad te bouwen. Er moesten een ziekenhuis, treinstation, vliegveld, pretpark, 2 woonwijken, een restaurant, een bibliotheek, een sportcentrum een theater en een boerderij gebouwd worden.

Door een wedstrijdelement toe te voegen werd het geheel spannender gemaakt. De aanwezigheid van een prijs voor het team wat de opdracht het beste heeft uigevoerd, is voor veel kinderen een stimulans gebleken.

De introductie

De introductiebijeenkomst van een Minecraft-toernooi bestaat in Nieuwegein altijd uit 3 onderdelen; de opdrachtomschrijving, een technische workshop en het delen van de ‘spelregels’.

Het is hierbij van belang dat de aanwezige deelnemers hun laptop of tablet uit hebben staan zodat er volledige aandacht is voor de sprekers.

Bij de opdrachtomschrijving wordt het educatieve aspect uitgelegd. Want waarom is er voor dit thema gekozen? Wat is (bijvoorbeeld) duurzaamheid en welke inspirerende oplossingen hebben hier in het verleden aan bijgedragen? Op welke elementen wordt gelet tijdens de beoordeling?

Uiteraard zijn er tijdens het toernooi spelregels die zorgen voor de harmonie binnen de digitale samenleving in Minecraft. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden wat de deadline is en dat het signaleren van verkeerd taalgebruik, pesterijen en het slopen van andere gebouwen zal leiden tot uitsluitstel van het gehele team.

Tot slot het favoriete onderdeel van hoogstwaarschijnlijk de meeste deelnemers; de technische workshop. Een ervaren Minecraft speler inspireert de deelnemers met een demonstratie zijn/haar eigen bouwwerken en laat bovendien welke structuren gehanteerd worden bij de start van de bouw. Zo liet de Minecraft-expert in Nieuwegein zien hoe hij altijd voor aanvang een ‘grid’ maakte; oftwel een verzameling van bouwstenen die bij elkaar passen.

Na afloop van de introductiebijeenkomst worden opdrachtomschrijving, de spelregels en de link van de Minecraft-server met de deelnemers gedeeld. Nadat de usernames van de deelnemende teams zijn toegevoegd aan de server kan het bouwen gaan beginnen!

Het toernooi

De toernooien in Nieuwegein vonden plaats rondom vakantieweken. Over een periode van twee weken werd door de mediacoaches dagelijks (10 minuten) geïnspecteerd hoe de projecten ervoor stonden.

De communicatie vond gedurende het ontwerpen plaats via email en de chatbox van Minecraft. Opvallend was dat sociaal ongewenst gedrag zoals valspelen, slopen van andermans bouwwerk, schelden en pesten -ondanks de spelregels- alsnog de kop opstak.
Waarschuwingen via chatbox en email hebben er toe geleid dat geen enkele deelnemer werd gediskwalificeerd.

De presentatie en prijsuitreiking

De teams werden uitgedaagd om op de dag van de prijsuitreiking een korte presentatie te geven van hun ontwerp. In de zaal gevuld met ouders, opa’s en oma’s werd vol verwachting op de resultaten gewacht. De ouders kregen te horen wat gamification inhoudt en wat het kan betekenen voor de ontwikkeling van hun kind. Vervolgens werd het publiek via een groot scherm rondgeleid in de virtuele stad van de toekomst langs alle ontwerpen.

De creativiteit die de teams hebben laten zien, was een inspiratie voor iedereen. Zo had het pretpark in de duurzame stad vloerverlichting in de straten geïntegreerd. Elk woonblok was voorzien van een apart waterreservoir, het ziekenhuis was voorzien met gezinskamers en het restaurant had de beschikking over een eigen aangelegen stadsboerderij. In alle ontwerpen was het thema duurzaamheid creatief ingebed: zonnepanelen en ‘Zaanse’ windmolens sierden de daken; treinen werden aangedreven door schone elektriciteit.

De jury, bestaande uit de twee moderators, beoordeelden de ontwerpen op basis van de zeven leerdomeinen van de 21st century skills aangevuld met inzet en vormgeving. Nadat de prijswinnaars bekend waren gemaakt, werd de avond met een klein feestje afgesloten.

Evaluatie

Om de resultaten ook achteraf zichtbaar is het raadzaam om een aftermovie te (laten) maken voor op Youtube. Hierdoor blijven de resultaten voor altijd zichtbaar. De aftermovie van het tweede toernooi in bibliotheek tweede verdieping is hier te zien.

Bloopers de Tweedeverdieping Gamification

Gamification youtube kanaal de tweedeverdieping

contact

Aanvraag diensten