Articles tagged with: Gamification

De tweede verdieping

on donderdag, 31 maart 2016.

De tweede verdieping is meer dan een bibliotheek. De ontwikkeling van traditionele boekenbibliotheek naar een eigentijds lokaal informatiecentrum staat in onze visie al jarenlang centraal. Innovatie, ondernemerschap en samenwerking met lokale en regionale partners zijn hiervoor belangrijke pijlers.

Door virtuele informatie te koppelen aan fysieke activiteiten worden nieuwe doelgroepen bereikt.
Het gamification concept van de succesvolle Minecraft-toernooien is hiervan een goed voorbeeld.

Educatie

on donderdag, 31 maart 2016.

Het spelen van Minecraft is behalve leuk ook erg leerzaam. Eén van de (educatieve) taken van de bibliotheek is het jongeren gereed te maken voor een wereld die bepaald wordt door film- en beelddenken, ict en internet. Een wereld waarin papier en boeken niet alleen meer de dienst uitmaken.

De tweede verdieping heeft mediawijsheid al jaren op de kaart staan als één van haar belangrijkste speerpunten. Hierop aansluitend zijn de 21st -eeuwse vaardigheden de 21st century skills een belangrijk thema als het gaat om leerlingen voor te bereiden op de banen van de toekomst. Banen waarvan nu nog niet duidelijk is welke dit zullen zijn.

Het model beschrijft de volgende 21st -eeuwse vaardigheden voor leerlingen:

• Creatief denken
• Probleem oplossen
• Computational thinking
• Informatievaardigheden
• ICT-basis vaardigheden
• Mediawijsheid
• Samenwerken
• Sociale en culturele vaardigheden
• Zelfregulering
• Kritisch denken

De game Minecraft is bij uitstek geschikt om leerlingen deze vaardigheden bij te brengen; tijdens het spelen van een toernooi worden alle bovenstaande vaardigheden gehanteerd.

Wist je bijvoorbeeld dat in Zweden Minecraft op veel scholen een verplicht vak is geworden?

Gamification

Uitgangspunt bij het organiseren van het Minecrafttoernooi was het leerconcept dat bekendstaat als gamification. Bekijk hier een dossier dat bibliotheek De tweede verdieping hierover geschreven heeft.

Games worden steeds vaker ingezet om mensen iets te leren. Door spelelementen aan leerstof toe te voegen, wordt er beter geleerd. Leerlingen houden de aandacht langer vast en worden uitgedaagd om beter hun best te doen. De leerstof wordt beter opgenomen. Gamification neemt het entertainmentaspect van games nadrukkelijk mee, en doelt op het ‘gamificeren’ van real life-praktijken tot een vermakelijk educatief spel.

Om effectief het gamification principe te koppelen aan de vaardigheden zoals deze door het leerconcept van de 21st century skills zijn gedefinieerd, hebben de mediacoaches voor een specifieke toernooiopzet gekozen met Minecraft als primair instrument. Bekijk voor meer informatie hierover de volgende pagina. Organisatie

 

Risico's

on donderdag, 31 maart 2016.

Net als in de ‘echte’ wereld zijn er in de Minecraft wereld omgangsregels, die overtreden kunnen worden. In het bovenstaand filmpje bespreken we hoe hier mee om te gaan.

Heb je zelf nog vragen aan ons? Stel ze via  het contactformulier, dan zullen wij ze –vergezeld van een antwoord- spoedig hieronder plaatsen.

 

Meer lezen

  • Gamification in de klas : ontwerpen met het mission start model
  • De basisschool

Meer weten

https://www.kennisnet.nl/artikel/tessas-webtips-games-en-gamification-in-de-klas/
Artikel van Kennisnet over Gamification

http://www.21stcenturyskills.nl/
Website 21st century skills

Bloopers de Tweedeverdieping Gamification

Gamification youtube kanaal de tweedeverdieping

contact

Aanvraag diensten