Articles tagged with: Minecraft

De tweede verdieping

on donderdag, 31 maart 2016.

De tweede verdieping is meer dan een bibliotheek. De ontwikkeling van traditionele boekenbibliotheek naar een eigentijds lokaal informatiecentrum staat in onze visie al jarenlang centraal. Innovatie, ondernemerschap en samenwerking met lokale en regionale partners zijn hiervoor belangrijke pijlers.

Door virtuele informatie te koppelen aan fysieke activiteiten worden nieuwe doelgroepen bereikt.
Het gamification concept van de succesvolle Minecraft-toernooien is hiervan een goed voorbeeld.

Educatie

on donderdag, 31 maart 2016.

Het spelen van Minecraft is behalve leuk ook erg leerzaam. Eén van de (educatieve) taken van de bibliotheek is het jongeren gereed te maken voor een wereld die bepaald wordt door film- en beelddenken, ict en internet. Een wereld waarin papier en boeken niet alleen meer de dienst uitmaken.

De tweede verdieping heeft mediawijsheid al jaren op de kaart staan als één van haar belangrijkste speerpunten. Hierop aansluitend zijn de 21st -eeuwse vaardigheden de 21st century skills een belangrijk thema als het gaat om leerlingen voor te bereiden op de banen van de toekomst. Banen waarvan nu nog niet duidelijk is welke dit zullen zijn.

Het model beschrijft de volgende 21st -eeuwse vaardigheden voor leerlingen:

• Creatief denken
• Probleem oplossen
• Computational thinking
• Informatievaardigheden
• ICT-basis vaardigheden
• Mediawijsheid
• Samenwerken
• Sociale en culturele vaardigheden
• Zelfregulering
• Kritisch denken

De game Minecraft is bij uitstek geschikt om leerlingen deze vaardigheden bij te brengen; tijdens het spelen van een toernooi worden alle bovenstaande vaardigheden gehanteerd.

Wist je bijvoorbeeld dat in Zweden Minecraft op veel scholen een verplicht vak is geworden?

Gamification

Uitgangspunt bij het organiseren van het Minecrafttoernooi was het leerconcept dat bekendstaat als gamification. Bekijk hier een dossier dat bibliotheek De tweede verdieping hierover geschreven heeft.

Games worden steeds vaker ingezet om mensen iets te leren. Door spelelementen aan leerstof toe te voegen, wordt er beter geleerd. Leerlingen houden de aandacht langer vast en worden uitgedaagd om beter hun best te doen. De leerstof wordt beter opgenomen. Gamification neemt het entertainmentaspect van games nadrukkelijk mee, en doelt op het ‘gamificeren’ van real life-praktijken tot een vermakelijk educatief spel.

Om effectief het gamification principe te koppelen aan de vaardigheden zoals deze door het leerconcept van de 21st century skills zijn gedefinieerd, hebben de mediacoaches voor een specifieke toernooiopzet gekozen met Minecraft als primair instrument. Bekijk voor meer informatie hierover de volgende pagina. Organisatie

 

Introductie

on donderdag, 31 maart 2016.

Gamification Youtube video Introductie

Deze website is een toolkit voor een minecraft-toernooi zoals De tweede verdieping deze al een aantal malen heeft georganiseerd. We hebben subsidie gekregen van de Koninklijke Bibliotheek waarvan we een toolkit ontwikkeld hebben om andere bibliotheken in staat te stellen een soortgelijk toernooi te organiseren..

De bedoeling van de site is om alle informatie te behandelen die bibliotheken nodig hebben om een eigen toernooi te organiseren. De filmpjes leggen uit wat Minecraft is (dit eerste filmpje), in het tweede filmpje wordt de educatieve insteek besproken, filmpje 3 legt uit hoe het toernooi als een project moet worden aangezet, filmpje 4 zet uiteen welke technische ICT-zaken geregeld moeten worden en in filmpje 5 bespreken we de risico’s.

Naast films kun je ook documenten downloaden waarin alles gedetailleerd is beschreven. Daarnaast is er extra info in de vorm van artikelen en filmpjes. Mocht je extra hulp nodig hebben, dan kun je gebruikmaken van de serviceknop om extra ondersteuning aan te vragen.

Wat is Minecraft?
Minecraft is de populairste “leerzame” game van dit moment. Het is een soort van digitaal Lego. Spelers bouwen een wereld op die bestaat uit verzamelbare, vierkante blokken, die bijvoorbeeld aarde, hout, bladeren en allerlei andere dingen voorstellen. Je kunt deze blokjes verzamelen, plaatsen en gebruiken om onder andere gereedschap te maken en een huis te bouwen. Uiteindelijk kun je allerlei zeldzame materialen verkrijgen om bijzondere dingen te doen in de wereld.

Je kunt Minecraft in de 'survival' modus spelen of in de 'creative' modus. In 'survival' moet je, naast het bouwen, aanvallen van andere wezens zien te overleven. Dit is in de 'creative' modus niet het geval; hier draait het puur om het bouwen.

De ‘creative’ modus is voor educatieve doeleinden het meest geschikt; spelers kunnen zich hierbij volledig focussen op het bouwen.

 

Organisatie

on donderdag, 31 maart 2016.

Youtube video Organisatie

Het organiseren van een Minecraft toernooi vereist enige voorbereiding. Op deze pagina bespreken we de essentiële stappen die leiden tot een succesvol verloop van een Minecraft toernooi.

Voorbereiding

Behalve het kiezen van de juiste datum zijn er meer keuzes noodzakelijk.

Is het toernooi één- of meerdaags?

Het is mogelijk om het toernooi over een langere periode uit te spreiden zodat de deelnemers in hun eigen tijd eraan kunnen werken. Het voordeel hiervan is dat de resultaten vele malen indrukwekkender gaan zijn; de deelnemers hebben namelijk meer tijd om te bouwen. Het nadeel hiervan is dat er veel meer tijd kwijt is aan onderhoud en beheer.

Wordt er gespeeld met tablets of pc’s?

Tablets en pc’s kunnen niet aan elkaar gekoppeld worden; er wordt namelijk gebruikgemaakt van verschillende typen servers. Er moet vooraf een keuze gemaakt worden welk type device gehanteerd wordt. Let wel; met de keuze van de één worden spelers met een account op de andere device uitgesloten.

Let wel: om Minecraft te kunnen spelen is er per team minstens één betaald account nodig. De kosten hiervan zijn eenmalig € 20,- voor de pc-versie en € 7,- voor de tablet variant. Kinderen die het spel al spelen hebben deze al in het verleden aangeschaft. Kinderen zonder zo’n account kunnen enkel participeren indien een teamgenoot bereid is om de inloggegevens te delen. Het is echter niet mogelijk om simultaan in te loggen.

Promotie

Overal in Nederland zijn kinderen te vinden die dolgraag mee willen spelen. Om ook hen te bereiken die niet regelmatig de bibliotheek bezoeken is het raadzaam om posters te verspreiden op plekken waar kinderen veel komen. Maak hierbij gebruik van herkenbare symbolen uit Minecraft zodat het de aandacht van de kinderen trekt (link poster)

Om de ouders te enthousiasmeren is het goed om hen te wijzen op het educatieve aspect. Velen zullen namelijk nog niet hiervan op de hoogte zijn.

Inschrijving

Het is raadzaam om de deelnemers vooraf digitaal te laten inschrijven. Hierdoor hou je het overzicht van het aantal deelnemers. Door de deelnemers vooraf al de gebruikersnamen door te laten geven, kunnen deze al voor aanvang toegelaten worden op de server.

Om de inschrijvingen te beheren is Google Forms een handige tool. Alle gegevens komen zo automatisch in de juiste volgorde.

Zie, ter inspiratie hier het formulier wat in Nieuwegein werd gehanteerd.

Opdrachtkeuze

De centrale opdracht van het toernooi is een weloverwogen keuze. Door een educatief thema te kiezen –bijvoorbeeld gezondheid of tolerantie- kunnen de deelnemende kinderen worden uitgedaagd om, behalve iets moois ook iets nuttigs te bouwen.

Zo luidde de opdracht van het eerste Minecraft toernooi in Nieuwegein als volgt: ‘bouw samen de stad van de toekomst en verwerk hier elementen van duurzaamheid in.’ Groepjes kregen elk een specifieke opdracht om een deel van de stad te bouwen. Er moesten een ziekenhuis, treinstation, vliegveld, pretpark, 2 woonwijken, een restaurant, een bibliotheek, een sportcentrum een theater en een boerderij gebouwd worden.

Door een wedstrijdelement toe te voegen werd het geheel spannender gemaakt. De aanwezigheid van een prijs voor het team wat de opdracht het beste heeft uigevoerd, is voor veel kinderen een stimulans gebleken.

De introductie

De introductiebijeenkomst van een Minecraft-toernooi bestaat in Nieuwegein altijd uit 3 onderdelen; de opdrachtomschrijving, een technische workshop en het delen van de ‘spelregels’.

Het is hierbij van belang dat de aanwezige deelnemers hun laptop of tablet uit hebben staan zodat er volledige aandacht is voor de sprekers.

Bij de opdrachtomschrijving wordt het educatieve aspect uitgelegd. Want waarom is er voor dit thema gekozen? Wat is (bijvoorbeeld) duurzaamheid en welke inspirerende oplossingen hebben hier in het verleden aan bijgedragen? Op welke elementen wordt gelet tijdens de beoordeling?

Uiteraard zijn er tijdens het toernooi spelregels die zorgen voor de harmonie binnen de digitale samenleving in Minecraft. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden wat de deadline is en dat het signaleren van verkeerd taalgebruik, pesterijen en het slopen van andere gebouwen zal leiden tot uitsluitstel van het gehele team.

Tot slot het favoriete onderdeel van hoogstwaarschijnlijk de meeste deelnemers; de technische workshop. Een ervaren Minecraft speler inspireert de deelnemers met een demonstratie zijn/haar eigen bouwwerken en laat bovendien welke structuren gehanteerd worden bij de start van de bouw. Zo liet de Minecraft-expert in Nieuwegein zien hoe hij altijd voor aanvang een ‘grid’ maakte; oftwel een verzameling van bouwstenen die bij elkaar passen.

Na afloop van de introductiebijeenkomst worden opdrachtomschrijving, de spelregels en de link van de Minecraft-server met de deelnemers gedeeld. Nadat de usernames van de deelnemende teams zijn toegevoegd aan de server kan het bouwen gaan beginnen!

Het toernooi

De toernooien in Nieuwegein vonden plaats rondom vakantieweken. Over een periode van twee weken werd door de mediacoaches dagelijks (10 minuten) geïnspecteerd hoe de projecten ervoor stonden.

De communicatie vond gedurende het ontwerpen plaats via email en de chatbox van Minecraft. Opvallend was dat sociaal ongewenst gedrag zoals valspelen, slopen van andermans bouwwerk, schelden en pesten -ondanks de spelregels- alsnog de kop opstak.
Waarschuwingen via chatbox en email hebben er toe geleid dat geen enkele deelnemer werd gediskwalificeerd.

De presentatie en prijsuitreiking

De teams werden uitgedaagd om op de dag van de prijsuitreiking een korte presentatie te geven van hun ontwerp. In de zaal gevuld met ouders, opa’s en oma’s werd vol verwachting op de resultaten gewacht. De ouders kregen te horen wat gamification inhoudt en wat het kan betekenen voor de ontwikkeling van hun kind. Vervolgens werd het publiek via een groot scherm rondgeleid in de virtuele stad van de toekomst langs alle ontwerpen.

De creativiteit die de teams hebben laten zien, was een inspiratie voor iedereen. Zo had het pretpark in de duurzame stad vloerverlichting in de straten geïntegreerd. Elk woonblok was voorzien van een apart waterreservoir, het ziekenhuis was voorzien met gezinskamers en het restaurant had de beschikking over een eigen aangelegen stadsboerderij. In alle ontwerpen was het thema duurzaamheid creatief ingebed: zonnepanelen en ‘Zaanse’ windmolens sierden de daken; treinen werden aangedreven door schone elektriciteit.

De jury, bestaande uit de twee moderators, beoordeelden de ontwerpen op basis van de zeven leerdomeinen van de 21st century skills aangevuld met inzet en vormgeving. Nadat de prijswinnaars bekend waren gemaakt, werd de avond met een klein feestje afgesloten.

Evaluatie

Om de resultaten ook achteraf zichtbaar is het raadzaam om een aftermovie te (laten) maken voor op Youtube. Hierdoor blijven de resultaten voor altijd zichtbaar. De aftermovie van het tweede toernooi in bibliotheek tweede verdieping is hier te zien.

Risico's

on donderdag, 31 maart 2016.

Net als in de ‘echte’ wereld zijn er in de Minecraft wereld omgangsregels, die overtreden kunnen worden. In het bovenstaand filmpje bespreken we hoe hier mee om te gaan.

Heb je zelf nog vragen aan ons? Stel ze via  het contactformulier, dan zullen wij ze –vergezeld van een antwoord- spoedig hieronder plaatsen.

 

Techniek en ICT

on donderdag, 31 maart 2016.

Om de deelnemers van een Minecraft toernooi op dezelfde wereld te laten bouwen moet een server-omgeving gereed gemaakt worden. Hier is een document te downloaden waarin we stap-voor-stap uitleggen hoe dit moet voor de PC-versie van Minecraft. Het is uiteraard ook mogelijk om de server door bibliotheek De tweede verdieping op te laten zetten en beheren.

Instructies voor het opzetten van een tablet-server vind je hier.
Op deze pagina bespreken we de overige aspecten.

Moderators inzetten
Moderators zorgen voor toezicht in de server en het toezicht in de chatbox. Stel voor het toernooi duidelijke regels op en maak heel duidelijk aan de deelnemers wat de consequenties zijn van het breken van deze regels. Door het inzetten van Moderators creëer je een gevoel van autoriteit en zullen de deelnemers zich beter aan de regels houden. Om iemand in jouw server tot Moderator te promoveren, typ je in je serverconsole: “/op [USERNAME]”. Verdere commands die Moderators en jij op server kunnen gebruiken vind je hier.

Server logs toegankelijk houden
In de logs worden alle commando’s en de chatgeschiedenis opgeslagen. Hierdoor kun je dus makkelijk achterhalen wat er is gebeurd mochten er geen Mods online op de server aanwezig zijn geweest. Sla elke dag de server log op in een andere map en label ze bij dag- hierdoor krijg je dus overzichtelijke logs.

Het maken van Back-ups
Het is erg belangrijk dat er regelmatig back-ups worden gemaakt zodat mocht er wat fout gaan (denk hierbij aan slopen of glitches op de server) je altijd een up-to-date back-up hebt.

Om een back-up te maken moet je handmatig de map waarin de serverwereld zich bevindt kopiëren en ergens anders opslaan. Deze map heet bij standaard ‘’’World1’’ en wordt telkens ingeladen in de server. Dit kun je bijvoorbeeld dagelijks of om de twee dagen doen.

Server forwarden
Wanneer je server niet bereikbaar is voor andere spelers heb je waarschijnlijk de port van de minecraftserver niet opengesteld voor externe toegang. Bekijk hier een instructievideo om te zien hoe dit moet.

Bloopers de Tweedeverdieping Gamification

Gamification youtube kanaal de tweedeverdieping

contact

Aanvraag diensten